Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

February 27 2014

limonka
0639 6946 390
limonka
5920 1dac 390
limonka
Podejrzliwość w stosunku do wszystkich jest mecząca, trzeba komuś ufać, bo trzeba przy kimś odpocząć. 
— Ryszard Kapuściński
Reposted fromcatchmelater catchmelater viavanillova vanillova
limonka

wiele wymagam, wiele chcę, często czuję się rozczarowana, często jestem zawiedziona, nie pójdę na kolejną randę, bo nie spodobał mi się śmiech faceta, jestem marzycielką z krwi i kości, a to nie przechodzi z wiekiem...ale mam jedno życie, czyż nie warto sięgnąć w nim po coś więcej? czyż nie lepiej poczekać na coś niesamowitego? może kiedyś skończę w nudnej pracy, z mężem popijającym piwo przy meczu...i będzie mi głupio z powodu dawnych oczekiwań, marzeń, ideałów

a może nie, może czeka mnie coś wyjątkowego, bądźcie z kimś dla seksu, dla fajnego samochodu, dla prezentów i dla podniesienia własnej wartości...a ja jeszcze poczekam sobie...pozwólcie mi być trochę inną i nie komentujcie tego w mojej obecności...

nie jestem idealna i nie czekam na ideał, czekam tylko na kogoś kto zawróci mi w głowie

February 25 2014

0688 f263 390
Reposted fromtayfun tayfun viaxan xan
limonka
8111 9d42 390
Reposted fromdobby dobby viaxan xan
Reposted fromweheartit weheartit viaxan xan
limonka

Mężczyźni rzadko wyczuwają chwilę, kiedy można mieć dziewczynę dosłownie za nic.

— Francis Scott Fitzgerald
Reposted fromwetryagain wetryagain viaxan xan
limonka
3086 6d80 390
limonka
limonka
#307
limonka
5382 5b16 390
-Bukowski 
4008 bcde 390
Reposted fromzzuuoo zzuuoo viarizalacannelle rizalacannelle
limonka
5082 20f8 390
znowu cisnę "zrób mi jakąś krzywdę"
limonka
0199 dfac 390
limonka
Wolę wstawać niewyspany z Tobą niż wyspany sam.
Reposted frompawelq89 pawelq89 viarizalacannelle rizalacannelle
limonka
0650 78b7 390
limonka
2792 9eb1 390
Reposted fromkjuik kjuik viarizalacannelle rizalacannelle
limonka
7872 ae7c 390
Reposted fromowlmarcia owlmarcia viarizalacannelle rizalacannelle
limonka

Każdy z nas jest miłością czyjegoś życia.

Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl